• فردیس: قریشی شمالی بعد از خیام املاک دریا

برج اسمان

از برج‌های با بلندای بیش از ۱۰۰ متر شهر تهران است که در چهارراه خیابان پاسداران و خیابان فرمانیه (شهید لواسانی) جای گرفته است. این برج ۳۷ طبقه در زمان ساخت بلندترین برج مسکونی در شهر تهران بود و هم اکنون نیز پس از برج بین‌المللی تهران دومین برج مسکونی بلند تهران به شمار می‌رود

برج آسمان از برج‌های با بلندای بیش از ۱۰۰ متر شهر تهران است که در چهارراه خیابان پاسداران و خیابان فرمانیه (شهید لواسانی) جای گرفته است. این برج ۳۷ طبقه در زمان ساخت بلندترین برج مسکونی در شهر تهران بود و هم اکنون نیز پس از برج بین‌المللی تهران دومین برج مسکونی بلند تهران به شمار می‌رود.[۱]

این برج در زمینی به مساحت نزدیک به ۵۵۰۰ متر مربع ساخته شده است و دارای ۱۰۴ واحد مسکونی، واحدهای تجاری و مجموعه اداری است.[۱] دفتر مرکزی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم اینک در این برج قرار دارد

برج آسمان از برج‌های با بلندای بیش از ۱۰۰ متر شهر تهران است که در چهارراه خیابان پاسداران و خیابان فرمانیه (شهید لواسانی) جای گرفته است. این برج ۳۷ طبقه در زمان ساخت بلندترین برج مسکونی در شهر تهران بود و هم اکنون نیز پس از برج بین‌المللی تهران دومین برج مسکونی بلند تهران به شمار می‌رود.[۱]

این برج در زمینی به مساحت نزدیک به ۵۵۰۰ متر مربع ساخته شده است و دارای ۱۰۴ واحد مسکونی، واحدهای تجاری و مجموعه اداری است.[۱] دفتر مرکزی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم اینک در این برج قرار دارد